Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»INFORMACJE >> Wybory


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 21)
Kolejne strony: 1  2  3  


INFORMACJA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY KRASNOPOL....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-10-07 Data publikacji: 2011-10-07
Data modyfikacji: 2011-10-07


Informacja

Autor: Karol Szrajbert
Obwodowe Komisje Wyborcze...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-09-22 Data publikacji: 2011-09-23
Data modyfikacji: 2011-09-23


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/2011 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 19 września 2011 r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-09-19 Data publikacji: 2011-09-19
Data modyfikacji: 2011-09-19


KALENDARZ WYBORCZY

Autor: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-09-14 Data publikacji: 2011-09-14
Data modyfikacji: 2011-09-14


Informacja

Autor: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-09-14 Data publikacji: 2011-09-14
Data modyfikacji: 2011-09-14


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodach głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-08-31 Data publikacji: 2011-09-12
Data modyfikacji: 2011-09-12


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 19 sierpnia 2011r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY KRASNOPOL...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-08-19 Data publikacji: 2011-08-26
Data modyfikacji: 2011-08-26


INFORMACJA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
INFORMACJA Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627): 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-06-22 Data publikacji: 2011-06-22
Data modyfikacji: 2011-06-22


Ogłoszenie

Autor: Anna Krystyna Witkowska
Wybory do izb rolniczych...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-03-10 Data publikacji: 2011-03-10
Data modyfikacji: 2011-03-11


Informacja

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-03-30 Data publikacji: 2011-03-30
Data modyfikacji: 2011-03-30


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010