Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»PRAWO LOKALNE >> Planowanie przestrzenne


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) podaje się do publicznej wiadomości, iż dnia 15 grudnia 2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na budowie; linii napowietrznej dwunapięciowej 20kV i 0,4kV 3xPAS(SAX)-50+AsXSn 4x50 - 347m; linii napowietrznej 20kV 3xPAS(SAX) 50 - 769m; linii napowietrznych 0,4kV AsXSn 4x50 - 708m; stacji transformatorowej słupowej STSp 20/250 - 63kVA; przyłączy kablowych 0,4kV YAKXS 4x70, 4x35 - 114m, 29m; przyłączy napowietrznych 0,4kV AsXSn 4x25, 2x25 - 21m, 50m; demontażu linii napowietrznych 20kV 3xAFL 35 - 120m, 0,4kV 4xAL 50 - 1445m działkach nr ewid. 44, 66, 125, 59, 149/4, 149/5, 133/5, 122, 64, 127/2, 127/1, 129, 128,6, 131/5, 132, 133/6, 133/1, 128/10, 128/11,...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-12-15 Data publikacji: 2008-12-15
Data modyfikacji: 2009-01-27


Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22 września 2008 r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 września 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Krasnopolu uchwały nr XVII/105/08 z dnia 14 sierpnia 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Piotrowa Dąbrowa, Jegliniec, Wysoka Góra, Żubronajcie, Krasnopol, Czarna Buchta w Gminie Krasnopol. Przedmiotem planu będzie ustalenie zasad zagospodarowania terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych, zabudowę mieszkaniową terenów użytkowanych rolniczo w tym terenów wyłączonych z zabudowy, komunikację i...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-10-17 Data publikacji: 2008-10-17
Data modyfikacji: 2009-01-27


Decyzja o lokalizacji inwestycji

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-10-02 Data publikacji: 2008-10-02
Data modyfikacji: 2009-01-27


Obwieszczenie

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) podaje się do publicznej wiadomości, iż dnia 27 maja 2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci wodociągowej z 46 przyłączami o łącznej długości 18.013 mb w miejscowościach Krasnopol-Czarna Buchta-Jegliniec gmina Krasnopol na działkach jak niżej: Obręb Krasnopol: 297/1, 294/4, 289/4, 282/2, 277/1, 1385/1, 271/1, 270/1, 269/1, 285/1, 268, 169, 164, 287/14, 267/1, 2641/1, 171, 170, 166, 165, 122/1. Obręb Czarna Buchta: 153, 92, 13, 12, 111, 109/1, 106, 94/6, 89/5, 94/5, 89/4, 94/4, 89/3, 82/1, 74/11, 74/12, 85, 88, 86, 83/2, 77/7, 84, 83/1, 77/3, 73/15, 78/4, 78/14, 78/3, 20, 21, 16, 17, 8, 15, 11/2, 9/2, 9/2, 5, 9/1, 4, 2,...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-05-27 Data publikacji: 2008-05-27
Data modyfikacji: 2009-01-27


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010