Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»PRZETARGI


O G Ł O S Z E N I E

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-10-20 Data publikacji: 2014-11-28
Data modyfikacji: 2014-11-28


OGŁOSZENIE

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 września 2013 r. o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2013-09-24 Data publikacji: 2013-09-24
Data modyfikacji: 2013-09-24


O G Ł O S Z E N I E

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2012-01-11 Data publikacji: 2012-01-11
Data modyfikacji: 2012-01-11


Informacja

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
o zakwalifikowaniu następujących składników rzeczowych majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego i postanawia sprzedać w drodze ustnej licytacji...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-12-07 Data publikacji: 2011-12-09
Data modyfikacji: 2011-12-09


INFORMACJA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
o unieważnieniu ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-12-05 Data publikacji: 2011-12-05
Data modyfikacji: 2011-12-05


O G Ł O S Z E N I E

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-10-25 Data publikacji: 2011-10-25
Data modyfikacji: 2011-10-25


W Y K A Z

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-09-26 Data publikacji: 2011-09-26
Data modyfikacji: 2011-09-26


Protokół

Autor: Magdalena Puczyłowska
z przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnopol...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-02-28 Data publikacji: 2011-04-15
Data modyfikacji: 2011-04-15


Operaty szacunkowe do przetargu

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-01-31 Data publikacji: 2011-01-31
Data modyfikacji: 2011-01-31


O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
O G Ł O S Z E N I E NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WÓJT GMINY KRASNOPOL działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651r. - z późniejszymi zmianami) ogłasza sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Krasnopol w trybie ustnego przetargu nieograniczonego jak niżej: Lp. Nr Kw. Nr ewid. nierucho-mości Powierz-chnia w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Termin zagospo-darowania nieruchomości Wartość wg wyceny rzeczoznawcy zł. Wadium zł. 1. ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-01-26 Data publikacji: 2011-01-26
Data modyfikacji: 2011-01-26


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010