Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAŁATWIANIE SPRAW


Informacja

Autor: Anna Witkowska
ZAŁATWIANIE SPRAW Informacja dotycząca rodzajów, zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych Urzędu, a wynikających z przepisów prawa. Informacje umieszczone zostały w zestawieniach tabelarycznych przypisanych poszczególnym stanowiskom pracy zgodnie z ich właściwością. W przypadku braku oczekiwanych informacji można zidentyfikować sprawę przeglądając zakresy działania komórek Urzędu ustalone w regulaminie organizacyjnym. Stosownie do art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Gminy Krasnopol informuje, że udziela odpowiedzi również na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która  spełnia wymogi określone w art. 63 § 2  w/w ustawy:". Aby otrzymać oczekiwaną informację należy złożyć podanie, które powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby,...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-18 Data publikacji: 2009-02-18
Data modyfikacji: 2009-02-18


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010