Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAŁATWIANIE SPRAW >> Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego


1 Sprawa: Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: dla inwestycji celu publicznego - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla innych inwestycji - decyzja o warunkach zabudowy Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. nr 6 tel. (087) 516 40 38 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s gospodarki komunalnej, inwestycji infrastruktury i planowania przestrzennego. Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyZałączniki: wyszczególniono na wnioskach. Opłaty: Opłata skarbowa1) :- od decyzji - 107,00 zł Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-18 Data publikacji: 2014-08-18
Data modyfikacji: 2014-08-18


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010