Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»EWIDENCJE, REJESTRY >> Informacja ogólna


Informacja ogólna

Autor: Anna Witkowska
EWIDENCJE I REJESTRY Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek kwalifikowania i gromadzenia akt powstających w toku działalności urzędu w określony, jednolity sposób. Określają również obowiązki prowadzenia określonych rejestrów i ewidencji. Prowadzenie innych rejestrów jest uzasadnione w przypadku spraw jednorodnych i masowo napływających, co pozwala na gromadzenie informacji w sposób szczególnie uporządkowany. W archiwach gromadzi się materiały archiwalne oraz dokumentacje nie archiwalną. Do materiałów archiwalnych zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość historyczną, przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego. Dokumentacją nie archiwalną jest dokumentacja mająca czasowo znaczenie praktyczne. Przechowuje się ją w archiwum zakładowym przez okres ustalony obowiązującymi przepisami. Poszczególne komórki organizacyjne urzędu prowadzą ewidencje, rejestry i archiwa, zgodnie ze swoim zakresem rzeczowym: ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-20 Data publikacji: 2009-02-20
Data modyfikacji: 2009-02-20


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010