Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»EWIDENCJE, REJESTRY >> Udostępnianie danych z rejestrów, ewidencji i archiwów


Udostępnianie danych z rejestrów, ewidencji i archiwów Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępniane na zasadach określonych w przepisach prawa. Udostępnianie należy do komórki organizacyjnej urzędu, stosownie do jej zakresu działania. W rejestrach dotyczących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta ewidencjonuje się akty prawne organów gminy, których treść udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku aktów nieudostępnionych zastosowanie mają zasady określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Większość rejestrów i ewidencji, również archiwum urzędu stanu cywilnego, prowadzona jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnianiu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw przewidują odmowę dostępu do danych lub dalej idącą ochronę niż to wynika z ustawy o ochronie danych...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-20 Data publikacji: 2009-02-20
Data modyfikacji: 2009-02-20


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010