Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»EWIDENCJE, REJESTRY >> Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym


Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Podmiotowi publicznemu oraz pomiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publicznych ich realizacji, dane zgromadzone w rejestrze publicznym udostępnia sie na pisemny wniosek zawierający dane, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz.U. Nr 205, poz. 1692) Podmiot wnioskujący o udostępnienie danych z rejestru  musi posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne niezbędne do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze, chroniące dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane uzyskane z rejestrów publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-20 Data publikacji: 2009-02-20
Data modyfikacji: 2009-02-20


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010