Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >> 2009


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 136998-2009 z dnia 2009-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - KrasnopolŻwirowanie dróg gminnych polegające na dowiezieniu mieszanki drogowej składającej się ze żwiru zaglinionego z domieszką piasku o frakcji do 27 mm o grubości warstwy średnio 10 cm wraz z uformowaniem sprzętem mechanicznym. Drogi na...Termin składania ofert: 2009-05-19 Krasnopol: Usługi w zakresie żwirowanie dróg gminnychNumer ogłoszenia: 192296 - 2009; data zamieszczenia: 16.06.2009OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136998 - 2009r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, Krasnopol, woj. podlaskie, tel....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-06-16 Data publikacji: 2009-08-03
Data modyfikacji: 2009-08-03


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu - dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Gminy Krasnopol. Projekt nr RPO.VI.0191 128/08...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-08-03 Data publikacji: 2009-08-03
Data modyfikacji: 2009-08-05


INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, dnia 7 lipca 2009 roku KP.341-2/09 (oznaczenie Zamawiającego) Do Wykonawców nr post.:KP. 341-2/09 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KP.341-2/09 w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Krasnopol. (nr postępowania, tryb udzielenia zamówienia, przedmiot zamówienia) INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Krasnopol (oznaczenie Zamawiającego) działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Krasnopol. (przedmiot zamówienia) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonała oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-08
Data modyfikacji: 2009-07-08


INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, dnia 28 maja 2009 roku KP.341-1/09 (oznaczenie Zamawiającego) Do Wykonawców nr post.:KP.341-1/09 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KP.341-1/09 w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie żwirowanie dróg gminnych. (nr postępowania, tryb udzielenia zamówienia, przedmiot zamówienia) INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Krasnopol (oznaczenie Zamawiającego) działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi w zakresie żwirowanie dróg gminnych (przedmiot zamówienia) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonała oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-06-02 Data publikacji: 2009-06-02
Data modyfikacji: 2009-06-02


Przetarg nieograniczony

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Przetarg nieograniczony na wóz strażacki....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-05-21 Data publikacji: 2009-05-21
Data modyfikacji: 2009-12-17


Przetarg nieograniczony

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Przetarg nieograniczony na żwirowanie dróg Gminy Krasnopol...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-05-07 Data publikacji: 2009-05-07
Data modyfikacji: 2009-05-07


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010