Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >> 2006


Przetarg na karosację samochodu Star

Autor: Ryszard Wodecki
O G Ł O S Z E N I E Nr sprawy OSP - 341-1/06 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej W Krasnopolu 16-503 Krasnopol Ogłasza przetarg w trybie: przetargu nieograniczonego: Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu: STAR 200 Termin realizacji zamówienia : 30.11.2006 r. W przetargu mogą udział wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol do dnia 19.09.2006 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol w dniu 19.09.2006 r. o godz. 1030. Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Sprawy formalne: Orzechowska Anna Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2006-09-12 Data publikacji: 2006-09-12
Data modyfikacji: 2009-02-25


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010