Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAŁATWIANIE SPRAW >> Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej


Sprawa: Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym. Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Krasnopol, 16-503 Krasnopol, Ul. Wojska Polskiego 4 Pokój nr 3,Tel. ( 087 ) 516-41-68 Komórka odpowiedzialna: Inspektor do spraw księgowości podatkowej Wymagane dokumenty: 1) Poświadczenie zameldowania osoby zainteresowanej oraz poświadczenia zameldowania dwóch świadków wystawione przez Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Krasnopol 2) Zeznania dwóch świadków zamieszkałych w miejscowości położenia gospodarstwa ( świadkowie przy składaniu zeznań powinni posiadać dokument tożsamości oraz legitymację rencisty lub emeryta w przypadku, gdy pobierają takie świadczenia ). 3) Zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Sejnach Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska potwierdzających istnienie gospodarstwa rolnego. Opłaty: brak Termin załatwienia sprawy: W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku Tr...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Sprawa: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol ul Wojska polskiego 4 . (087) 51-64-010 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia (dostępny w załacznikach ) Opłaty: Opłata skarbowa1): - od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - od każdego egzemplarza - 21 zł. Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol , w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia. Uwagi: Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać na...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010