Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAŁATWIANIE SPRAW >> Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 11)
Kolejne strony: 1  2  


Sprawa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej dotyczącego producentów rolnych Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul.Wojska Polskiego 4,pok.Nr 3 tel.(087)516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przy produkcji rolnej według ustalonego wzoru stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r (Dz. U . Nr. 103 poz. 706) 2. Faktury lub uwierzytelnione ich kopie na zakup oleju napędowego Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia złożenia wniosku Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol , w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi: ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2013-02-04
Data modyfikacji: 2013-02-04


Odroczenie terminu płatności podatku

Autor: Małgorzata Baluta
Sprawa: Odroczenie terminu płatności podatku Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku Załączniki: - należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi:   ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Sprawa: Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Załączniki:- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Rozłożenie na raty zapłaty podatku

Autor: Małgorzata Baluta
Sprawa: Rozłożenie na raty zapłaty podatku Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. Załączniki:- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku Opłaty:  Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.  ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Sprawa: Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Załączniki: - należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku Opłaty: Nie pobiera się  Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Sprawa: Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnejZałączniki:- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,- rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość- wydatków inwestycyjnych Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.  ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Ulga żołnierska w podatku rolnym

Autor: Małgorzata Baluta
Sprawa: Ulga żołnierska w podatku rolnym Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym Załączniki:- zaświadczenie potwierdzające okres odbywania zasadniczej służby wojskowej ( długotrwałego przeszkolenia wojskowego, spełniania zastępczo obowiązku służby wojskowej w formie skoszarowanej) Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Sprawa: Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę Załączniki:- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Sprawa: Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia Opłaty: Opłata skarbowa1): - od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - od każdego egzemplarza - 21 zł, - od pozostałych zaświadczeń - 17 zł. 1) jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Uwagi: Zaświadczenie wydaje się w granicach...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


Sprawa: Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, Ul Wojska Polskiego 4, pok. Nr 3 tel. (087) 516-40-10 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Wymagane dokumenty: Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów Załączniki: - dokument potwierdzający nabycie gruntów (do wglądu) Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Krasnopol, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.  ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-02-27 Data publikacji: 2009-02-27
Data modyfikacji: 2009-02-27


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010