Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAŁATWIANIE SPRAW >> Stanowisko ds. obsługi organów gminy


Stanowisko do spraw obsługi organów gminy STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI ORGANÓW GMINY Sprawa: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pokój Nr 10, tel. (087) 5-164-209. Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw obsługi organów gminy Wymagane dokumenty: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Opłaty: Urząd może pobrać opłatę od informacji udostępnionych w wysokości kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa wyżej, osoba zostanie poinformowana o powodach opóźnienia i terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-03-02 Data publikacji: 2009-03-02
Data modyfikacji: 2009-03-02


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010