Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >> 2010


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 36)
Kolejne strony: 1  2  3  4  


Protokół odbioru wykonanych robót

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Sieć wodociągowa Głuszyn-Jeziorki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-12-10 Data publikacji: 2011-04-14
Data modyfikacji: 2011-04-14


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Przebudowę drogi gminnej nr Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustele-Michnowce od km 0+000 do km 3+710...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2011-01-04 Data publikacji: 2011-01-04
Data modyfikacji: 2011-01-04


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Udzielenie Gminie Krasnopol kredytu długoterminowego w kwocie: 1. Kredytu długoterminowego w wysokości 4.176.282 zł na finansowanie planowanego deficytu, 2. Kredytu w wysokości 3.701.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-12-02 Data publikacji: 2010-12-02
Data modyfikacji: 2010-12-02


INFORMACJA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
o terminie i miejscu zawarcia umowy...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-09-28 Data publikacji: 2010-09-28
Data modyfikacji: 2010-09-28


INFORMACJA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-09-28 Data publikacji: 2010-09-28
Data modyfikacji: 2010-09-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Przebudowę drogi gminnej nr Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustele-Michnowce od km 0+000 do km 3+710...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-09-06 Data publikacji: 2010-09-06
Data modyfikacji: 2010-09-13


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Organizacja pleneru kulinarnego w Krasnopolu w dniach 22 - 29 sierpnia 2010 r....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-08-12 Data publikacji: 2010-08-12
Data modyfikacji: 2010-08-12


INFORMACJA

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-08-12 Data publikacji: 2010-08-12
Data modyfikacji: 2010-08-12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Organizacja pleneru kulinarnego w Krasnopolu...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-08-03 Data publikacji: 2010-08-03
Data modyfikacji: 2010-08-03


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Organizacja pleneru kulinarnego w Krasnopolu...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-07-23 Data publikacji: 2010-07-23
Data modyfikacji: 2010-07-23


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010