Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»INFORMACJE >> Sprawozdania


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 42)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  


Sprawozdanie

Autor: Krystyna Świacka
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych....

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-04-29 Data publikacji: 2015-04-29
Data modyfikacji: 2015-04-29


Sprawozdanie

Autor: Wójt Gminy Krasnopol - Karol Szrajbert
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2014 r. GMINY KRASNOPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-04-16 Data publikacji: 2015-04-29
Data modyfikacji: 2015-04-29


SPRAWOZDANIE

Autor: Alicja Dąbrowska
Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu za rok 2014...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-04-21 Data publikacji: 2015-04-21
Data modyfikacji: 2015-04-21


SPRAWOZDANIE

Autor: Agnieszka Korsakowska
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRASNOPOL ZA ROK 2014....

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-03-23 Data publikacji: 2015-04-21
Data modyfikacji: 2015-04-21


SPRAWOZDANIE

Autor: Anna Kamińska - Kierownik GOPS Krasnopol
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu za 2014 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-03-27 Data publikacji: 2015-04-21
Data modyfikacji: 2015-04-21


SPRAWOZDANIE

Autor: Wójt Gminy Krasnopol - Karol Szrajbert
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY KRASNOPOL PODJĘTYCH W 2014 ROKU....

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-04-21 Data publikacji: 2015-04-21
Data modyfikacji: 2015-04-21


SPRAWOZDANIE

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY KRASNOPOL PODJĘTYCH W 2013 ROKU....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-04-25 Data publikacji: 2014-04-25
Data modyfikacji: 2014-04-25


SPRAWOZDANIE

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2013 ROK GMINY KRASNOPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-04-22 Data publikacji: 2014-04-22
Data modyfikacji: 2014-04-22


S P R A W O Z D A N I E

Autor: Krystyna Świacka
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-04-22 Data publikacji: 2014-04-22
Data modyfikacji: 2014-04-22


Sprawozdanie

Autor: Alicja Dąbrowska
merytoryczne dotyczące działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu za rok 2013...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-03-20 Data publikacji: 2014-04-22
Data modyfikacji: 2014-04-22


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010