Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»POLITYKA JAKOŚCI


POLITYKA JAKOŚCI W URZĘDZIE GMINY KRASNOPOL

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Załącznik do Zarządzenia Nr 27/09Wójta Gminy Krasnopol z dnia 6lipca 2009 r POLITYKA JAKOŚCI W URZĘDZIE GMINY KRASNOPOL Misją Urzędu Gminy Krasnopol jest profesjonalna, rzetelna i skuteczna realizacja zadań publicznych wynikających z przepisów prawa, administracyjnych oraz świadczenie usług, które zapewnią rozwój i promocję Gminy Krasnopol. Do realizacji określonej Misji ustala się następujące cele: umacnianie roli Urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną, świadczenie klientom usługi profesjonalnej, rzetelnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i w obowiązujących procedurach, doskonalenie jakości usług i uwzględnianie w codziennej pracy oczekiwań i wniosków klientów, usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej przy zaangażowaniu wszystkich...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-07-06 Data publikacji: 2010-06-29
Data modyfikacji: 2010-06-29


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010