Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»EWIDENCJE, REJESTRY >> Rejestr instytucji kultury


Rejestr Instytucji Kultury       W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189,) udostępnienie danych zwartych w Rejestrze Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Krasnopol , następuje w formie otwartego dostępu do jego zawartości i jest bezpłatne. Odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krasnopol. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Zgodnie z w/w. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 1)      otwarty dostęp do zawartości rejestru,  2)      wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o wydanie odpisu zostanie wydany urzędowo poświadczony pełny lub skrócony odpis. ...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-04-23 Data publikacji: 2015-04-23
Data modyfikacji: 2015-04-23


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010